Έξυπνη διάδραση με τους πολίτες

Οι εφαρμογές αλληλεπίδρασης Δήμων με τους πολίτες με τεχνολογία NFC μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των Δήμων και των πολιτών τους.

Με τη χρήση τεχνολογίας NFC, οι πολίτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις  υπηρεσίες του Δήμου αλλά και με τον ίδιο τον Δήμαρχο για να αντλήσουν  πληροφορίες του Δήμου, όπως πληροφορίες για τα δημόσια έργα, πληροφορίες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, ταξιδιωτικές πληροφορίες  αλλά και να τις ενημερώσουν για θέματα που αντιμετωπίζουν στην γειτονιά τους και πολλά άλλα.

Με την τεχνολογία NFC, οι πολίτες μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα στον Δήμο, όπως αναφορά σε βλάβες στον δημόσιο φωτισμό ή σε άλλες δημόσιες υποδομές.

Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο ή μια έξυπνη κάρτα με τεχνολογία NFC για να σαρώσουν μια ειδική ετικέτα NFC που βρίσκεται στο σημείο που επιθυμούν να αναφέρουν το πρόβλημα.

Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας NFC μπορεί να βοηθήσει στην παροχή πιο ακριβών και έγκυρων πληροφοριών στους πολίτες και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η NfcGR.GR δημιούργησε την εφαρμογή

“Ο Δήμαρχος Δίπλα στον πολίτη”, αξιοποιώντας την τεχνολογία Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (Near Field Communication)

• Οι πολίτες μέσω της εφαρμογής αυτής μπορούν σε real time να επικοινωνούν με τους Δημάρχους και τις υπηρεσίες της κάθε πόλης
• Οι πολίτες με μία απλή επαφή με το κινητό τους στους δέκτες μπορούν να στέλνουν το αίτημα τους στο γραφείο του Δημάρχου αλλά και στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά κάθε στιγμή της ημέρας 24 ώρες το 24ώρο
• Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να περιέχει video μήνυμα του Δημάρχου της πόλης αλλά και φόρμες επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία
• Οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, ακόμα και έξω από κάθε κατοικία, να εγκαταστήσουν τον δέκτη επικοινωνίας των πολιτών με τους Δήμους
Οι δημότες μπορούν επικοινωνούν ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ με ένα TAP ή ένα SCAN και χωρίς κανένα κόστος 

Δημιουργούμε τη δικής σας Εφαρμογή

Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου
για έξυπνες αλληλεπιδράσεις με τους πολίτες
error: Content is protected !!
Scroll to Top