Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η ιστοσελίδα https://nfcgr.gr/, ιδιοκτησίας της https://itportal.gr/, δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας:

 • Διεύθυνση IP: Η διεύθυνση IP σας είναι ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει τη συσκευή σας στο διαδίκτυο.
 • Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.
 • Δεδομένα χρήσης: Μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε και τις ενέργειες που κάνετε.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τον ιστότοπό μας και να τον βελτιώσουμε. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων σας για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τυχόν προβλήματα.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον ιστότοπό μας ή για άλλους σκοπούς που έχετε συμφωνήσει.
 • Για να προωθήσουμε τον ιστότοπό μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τον ιστότοπό μας σε άλλους χρήστες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αν:

 • Έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
 • Είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.
 • Είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα των άλλων.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Ασφάλεια δεδομένων: Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση.
 • Εκπαίδευση προσωπικού: Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί για τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Μπορούμε να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας δημοσιεύοντάς τες στον ιστότοπό μας

error: Content is protected !!
Scroll to Top